Kuinka iskunvaimennin toimii

Iskunvaimennuksen perusperiaate

Iskunvaimentimen perusperiaate on muuntaa kineettinen energia lämpöenergiaksi. Tämä tapahtuu pakottamalla iskunvaimentimen neste rajoittavien venttiilien läpi. Iskunvaimentimeen luotu hydraulinen vastus (vaimennusvoima) on nopeudesta riippuvainen. Puristusliikettä kutsutaan myös nimellä sisäänjousto (bump) ja vetoliikettä nimellä ulosjousto (rebound). Vaimennusvoimat voidaan mitata iskunvaimennin dynamometrillä.

Iskunvaimennin dynamometri

Iskunvaimennin dynamometri on työkalu, jolla voidaan testata kuinka vaimennusvoima muuttuu varren liikenopeuden muuttuessa. Iskunvaimentimen resistiivistä voimaa kutsutaan vaimennusvoimaksi ja se mitataan yleensä Newtoneissa. Iskunvaimentimen varren nopeus mitataan mm / sekunnissa.

Kone itsessään on hyvin yksinkertainen. Se sisältää sähkömoottorin ja kampikoneiston, joka tuottaa ylös-alasliikkeen. Männän iskun etäisyyttä voidaan muuttaa mekaanisesti. Dynamometrin toinen pää on kiinteä ja siinä on voima-anturi, mihin iskunvaimentimen toinen pää kiinnitetään. Dynamometri testaa esiasetetuilla nopeuksilla ja tallentaa kuinka paljon voimaa rekisteröidään kullekin nopeudelle. Ohjelmisto luo kuvaajan, jota kutsutaan voima-nopeus-käyräksi. Lisäksi syvällisempiin tutkimuksiin on tarjolla monia muita hyödyllisiä mittaustulosten kuvaajia.

Kuinka lukea dynamometrin tuloksia

Karkeasti jaettuna alle 100 mm/s liikkeitä kutsutaan hitaan alueen nopeudeksi. Ratakilpailuissa on yleisesti hyväksytty akselin nopeus välillä 0-50 mm/s hitaan alueen nopeudeksi. 50–150 mm/s nopeutta kutsutaan keskialueeksi. Yli 150 mm/s nopeutta kutsutaan korkeaksi nopeudeksi.

Voidaan sanoa, että hidas alue vaikuttaa kuljettajan ajotuntumaan ja auton korin liikkeisiin. Keskialueen vauhti vaikuttaa autoon jarrutuksissa, nopeissa suunnanvaihdoissa ja ajomukavuuteen. Korkean nopeuden vauhti vaikuttaa energian absorbointiin iskuissa sekä ajoneuvon massan energian hallintaan.

Kun iskunvaimenninta puristetaan, vaimennusvoimaa kutsutaan sisään joustoksi. Kun iskunvaimenninta vedetään, vaimennusvoimaa kutsutaan ulosjoustoksi.

Katso alla oleva video dynamometrin mittausohjelmasta!